Grafična dejavnost sodi med najbolj razvejane gospodarske panoge, kjer je končne izdelke zaradi raznolikosti stroke precej težko primerjati. Zadnja leta tiskarska dejavnost doživlja izjemno hiter razvoj, še posebno zaradi sprememb celotnih tehnoloških postopkov.

 

Stare poti ne vodijo do novih ciljev, zato moramo postati ponudniki storitev (ne le tiskovin)
Že več let se tiskarska industrija sooča s precejšnjimi težavami zaradi rasti interneta, ki je vir informacij in oglaševanja, manjše je število bralcev, še posebno se s težavami in manjšim povpraševanjem panoga sooča po letu 2000 (Finance , sreda 24. februarja 2010, št. 37). Manjše povpraševanje je posledično vplivalo tudi na proizvajalce strojev, opreme in materialov.  Določeni grafični izdelki so se popolnoma umaknili s trga zaradi konkurence novih medijev – elektronskih in interaktivnih. V letih 2007 in 2008 so se podražili vhodni materiali in tudi energenti, kar se je odražalo na cenah izdelkov in dejstvu, da je ponudbe na trgu bilo več kot povpraševanja. Svoj davek je terjala tudi recesija, v letu 2009 so se tako naročila tiskarskih izdelkov v malih in srednjih podjetij zmanjšala za kar 30 % (manjše povpraševanje po izdelkih, manjše potrebe po delavcih, prestrukturiranje proizvodnje). Posledično je prišlo do prestrukturiranja dejavnosti, velikega odliva zaposlenih in opaznega upada vlaganj v grafičnih podjetjih. V letu 2008 so papirnice in tiskarne v Sloveniji zaposlovale okoli 9000 ljudi. (Bertoncelj Popit 2009, str. 1). Med najpogostejšimi so mikro podjetja in mala podjetja oz. t. i. samostojni podjetniki, ki ne zaposlujejo več kot 9 ljudi.
Canonova neodvisna študija  (Building Your Future With Print, Insight Report 2014) s poglobljenimi vprašalniki z več kot 550 ponudniki tiskovin in glavnimi končnimi kupci, v več kot 25 državah, je preučevala vlogo tiska in tiskovin v obdobju po recesiji in kakšne so priložnosti za uspeh v tej panogi v prihodnje. Med glavnimi ugotovitvami v raziskavi je dejstvo, da tisk še vedno predstavlja veliko dodano vrednost, saj tiskovine pridejo tudi do težko dostopnih potrošnikov, promovirajo namreč kvaliteto in so pogosto bolj brane od e-mail kampanj. Za komuniciranje in delo s core potrošniki obstajajo številne možnosti za izboljšave. O čem imajo print potrošniki najbolj izdelano mnenje?
.
  • Samo 56 % končnih kupcev meni, da so seznanjeni z razvojem in novostmi svojih ponudnikov tiskovin.
  • Večina ponudnikov tiskovin se sooča s težavo, kako zadovoljiti potrebe potrošnikv, ki niso povezane neposredno s tiskom, ne ponujajo namreč dovolj proaktivnih nasvetov.

 

Zavedanje uporabnosti print aplikacij se povečuje, vendar pa veliko kupcev ostaja nevednih v zvezi z novostmi in novimi aplikacijami. Eno izmed takšnih novosti predstavlja opcija web-to-print, katere pomembnost je vsak dan večja, vendar pa jo je skoraj polovica ponudnikov tiskovin spoznala šele pred kratkim. Eno večjih težav ponudnikov tiskovin predstavlja tudi manko strukturiranega načrtovanja aktivnosti in dejstvo, da ne znajo povezati svojih kompetenc ter izkušenj v multi-channel celostne kampanje.

Kaj potrebuje ponudnik tiskovin, da postane ponudnik storitev z dodano vrednostjo?

Avtomatizacijo delovnega procesa s: 

Web to Print (W2P) s:

Avtomatizacijo trženjskih aktivnosti z aplikacjami: