Entries by [email protected]

, ,

31. seja skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.

Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje 31. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d. ki bo dne 01.07.2024 ob 08.30 uri na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI […]

30. seja skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.

Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje 30. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d. ki bo dne 15.05.2023 ob 11. uri na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji DNEVNI […]

29. seja skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.

Na podlagi 6. člena Statuta delniške družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, uprava družbe sklicuje 29. sejo skupščine družbe MDS IT inovativne tehnologije d.d.   ki bo dne 21.06.2022 ob 11. uri  na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani   Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet […]