MDS IT d.d. je podjetje, ki uspešno deluje že več kot 40 let in je že od samega začetkapodjetje usmerjeno k informacijskim in inovativnim tehnologijam.

Že vrsto let uspešno zastopamo vodilne blagovne znamke s področja grafičnih in tiskarskih rešitev, industrijskega tiska, medicinsko-estetskega področja ter vodnih barov.

 

Osnovni podatki o družbi:

 
MDS IT d.d.
Leskoškova cesta 9E
1000 Ljubljana
 
T: + 386 1 586 79 33
F: + 386 1 586 79 59
 
 
Pravno-organizacijska oblika:
  • Delniška družba (osnovni kapital 276.000 EUR).
  • Leto ustanovitve: leto 1970, kot delniška družba 1996, v sodnem registru vpisana pod vložno številko 1/02026/00, dne 10.07.1996.
 
Matična številka: 5226422
ID za DDV: SI27599175
Transakcijski račun: ABANKA 05100-8000042090
 
Predsednik uprave: mag. Matjaž Bavdek, MBA
 
 

Vrednote podjetja:

 

  • Fleksibilnost. Vzdržujemo hiter odzivni čas in kakovostne podporne storitve, s katerimi poslovni partnerji in stranke v kar najkrajšem času dobijo, kar želijo.
  • Zaupanje in kakovost. Z odgovornim in poštenim delovanjem poslovnim partnerjem, zaposlenim ter strankam vlivamo zaupanje in vero v kakovostne izdelke ter podporne storitve podjetja.
  • Varnost in zanesljivost. Za vse ponujene izdelke in storitve zagotavljamo zanesljivo in varno delo vseh udeleženih ter zanesljive podporne storitve, ki doprinesejo k še odličnejši uporabniški izkušnji.
  • Odgovornost. Odgovorno delujemo z ozirom na postavljene cilje, z odnosom do sodelavcev, poslovnih partnerjev, strank, naravnega in družbenega okolja ter tako sledimo načelom trajnostnega razvoja.
  • Znanje in sodelovanje. S sodelavci, poslovnimi partnerji in strankami delimo svoje znanje ter izkušnje in smo vedno na voljo za hitro pomoč.
  • Odličnost in strokovnost. Odličnost izkazujemo predvsem s strateškimi ciljnimi usmeritvami, strokovnim znanjem in podporno dejavnostjo s hitrim odzivnim časom, znanjem in izkušnjami.
  • Inovativnost. Na tržišču predstavljamo izdelke in storitve v skladu z najnovejšimi tržnimi trendi.
  • Poštenost. Podjetje deluje pošteno in etično ter spoštuje sprejete dogovore.